Ka Sa Da Tha Pa Ra Tamil

 

Ka Sa Da Tha Pa Ra Lyrics in Tamil

க, ச, ட, த, ப, ற (ka, sa, da, tha, pa, Ra) (வல்லினம்)
ய ர ல வ ழ ள (ya, ra, la, va, zha, La) (இடையினம்)
ங ஞ ண ந ம ன (nga, nja, Na, -na, ma, na) (மெல்லினம்)

Ka Sa Da Tha Pa Ra Video