Panchara Kunju Malayalam

      No Comments on Panchara Kunju Malayalam

KUNJU AMMAKU ANJU MAKKAL Malayalam Song

Lyrics Malayalam:

കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ ….
അഞ്ചാമനോമനക്കുഞ്ചുവാണേ
പഞ്ചാര വിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു
പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവെന്നു പേരുവന്നു
വഞ്ചിയിൽ പഞ്ചാര ചാക്കുവെച്ചു
തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു
ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു

Video Song